Únor 2009

Pomôžte zastaviť Týranie Detí

24. února 2009 v 20:49 | Nikusqa |  na zamyslenie

Týranie detí....vačšina populácie sveta si pri tomto dvojslovnom pomenovaní predstaví to že deti sú bité....či už rodičmi, učiteľmi, nevlastnými rodičmy alebo jednoducho svojimi rovesníkmi či už detmi v rovnakom veku ako sú oni sami alebo detmi staršími. Lenže k týraniu zahrňujeme aj: psychické týranie, fyzické týranie, sexuálne zneužívanie a zvláštne formy týrania detí.

* PSYCHICKÉ TÝRANIE - akékoľvek konanie, ktoré bráni vytvoreniu priaznivých životných podmienok dieťaťu.
Napr. → ponižovanie, krik, odmietanie, ignorovanie, izolovanie, terorizovanie, nadávanie, bezdôvodné obvyňovanie

* FYZICKÉ TÝRANIE - akékoľvek ublíženie na zdraví dieťaťa.
Napr. → modriny, podliatiny, rezné rany, zlomeniny, popáleniny a vnútorné zranenia ktoré bohužiaľ môžu mať za následok aj smrť.

* SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE - akýkoľvek vzťah medzi dieťaťom a staršou osobou, ktorého zámerom je zneužiť dieťa za sexuálnym účelom.
Zneužívateľom môže byť hocikto kto žije v blízkosti dieťaťa napr. → rodič, príbuzný, priateľ, alebo aj úplne cudzia osoba.

* ZVLÁŠTNE DRUHY TÝRANIA - sem patrí nezáujem a ignorácia problému zo strany tých ktrí by sa mali o dieťa starať aj napriek tomu že sa im dieťa zdôverí.
PRíklad: Ak dieťa zneužíva jeden z rodičov a druhý nad tým priviera oči a ignoruje túto skutočnosť, nesnaží sa dieťaťu pomôcť.

Každý občan, ktorý sa stal svedkom či už fyzického, psychického alebo sexuálneho týrania detí je povinný pokúsiť sa zabrániť takémuto zaobchádzaniu a je tiež povinný ochrániť práva dieťaťa a oznámiť takéto konanie na polícií.

Prečo aj keď by sme od prírody mali vedieť že je to našou povinnosťou mnohí sa nezaujímame čo sa deje v našom okolí? Prečo keď víjde na povrch týranie dieťaťa napríklad v médiach ľudia ktorý žiju v blízkom okolí nikdy netušia čo sa stalo? Lebo to nechcú vedieť... Každý sa radšej stará o seba a zatvára oči pri tom o čo by sa mal zaujímať. Silné reči nestačia ja viem. Bohužiaľ ešte nemám vek a ani prostriedky aby som s tým urobila niečo ja no nemyslíte že keby sme sa viac dívali okolo seba a vnímali problémy dnešnej spoločnosti. Keby sa nazbieralo viac ľudí ktorý s tým niečo naozaj chcú spraviť a viac takých ktorý aj na to majú prostriedky určite by sa našiel spôsob ako aspoň zmenšiť číslo týraních detí na minimum. Kedže všetci dobre vieme že týranie maloletých nikdy zo sveta nevymizne úplne....


By Nikusqa